به گزارش خوزپرس از اهواز و به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر دفتر قراردادهای شرکت گفت: این شرکت به واسطه فعالیت های انجام گرفته در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت و توسعه عدالت اقتصادی در معاملات دولتی و با عنایت به شاخص های تعیین شده دستگاه های پیشرو و فعال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) در ردیف ده شرکت برتر قرار گرفته است.

منصور پورعابدی مهم ترین مزیت سامانه تدارکات دوات الکترونیک را شفاف سازی معاملات و سهولت شرکت های پیمانکاری در دسترسی به اطلاعت و مناقصات دانست و افزود: در سال گذشته شرکت برای برگزاری مناقصات از این سامانه استفاده کرده و ۲۴۰ فراخوان مختلف از مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی و معاملات جزء و متوسط شرکت از این طریق برگزار شده است.

وی بیان کرد: به پاس این خدمات، رمضانعلی صادق زاده دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اعلام این خبر از حسن تعامل و تشریک مساعی شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکر و قدردانی کرد.