به گزارش خوزپرس از اهواز، سید محمد سادات ابراهیمی با حضور در منزل پدر قهرمان کشتی آزاد ابوالفضل آرپناهی دارنده مدال برنز کشوری؛ از زحمات و تلاش های این ورزشکار نوجوان تقدیر و تشکر کرد.

همچنین سادات ابراهیمی طی تماس تلفنی کسب مقام قرمانی جهان شایان میبریگ را تبریک گفت و این کشتی گیر نونهال را یکی از سرمایه کشتی کشور، خوزستان و شهرستان شوشتر دانست.

سادات ابراهیمی در منزل شخصی پدر ابوالفضل آرپناهی با اشاره به اهمیت ورزش اظهار داشت: باید از این سرمایه های نونهالان و نوجوانان استفاده شود و برای سربلندی این دونوجوان اینده دار خوزستانی در مسابقات جهانی ارزوی موفقیت و کسب مدال قهرمانی کرد.


پدران آقایان ابوالفضل آرپناهی و شایان میربیگ در پایان از حضور و دلگرمی سادات ابراهیمی تقدیر و تشکر کردند.