خوزپرس: زینب شریفی/ دکتری تخصصی ارتباطات اجتماعی

تحلیل محتوای موضوعات خبری برجسته شده توسط نمایندگان خوزستان و رتبه بندی تعداد خبرهای ۱۸ نماینده مردم یک ارزیابی علمی در مورد میزان ارتباط با خبرگزاری ها و انعکاس فعالیت ها، مواضع و نظرات آنان در مورد موضوع های مختلف استان و جامعه است.این پژوهش توسط موسسه پژوهشی و رسانه ای ایپکا( ایده پردازان کارون) انجام شده است.
کدام نماینده مجلس ارتباط بیشتری با خبرنگاران و رسانه ها داشته است؟ کدام نماینده پاسخگوتر است؟ کدام نماینده خود را ملزم به گزارش پی گیری ها و فعالیت های خود به افکار عمومی می داند؟ کدام خبرگزاری ارتباط بیشتری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است؟
رسانه ها را می توان تریبون و ابزار جهت دهی به افکار عمومی دانست. رسانه ها همچنین، به عنوان یکی از اهرم ها و ابزار سیاسی و اجتماعی مورد علاقه و توجه کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی هستند و افراد زیادی در رده های مختلف از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی می کوشند از طریق رسانه ها به افکار عمومی دسترسی داشته و در معادلات استان و کشور اثرگذار باشند.
نمایندگان مجلس می توانند از این ابزار برای انعکاس فعالیت ها و رساندن صدای خود به مسئولان کشوری و شهروندان بهره ببرند.
هر چند در عصر حاضر، رسانه ها متنوع و متکثر شده اند و برخی تصور می کنند تنها حضور در شبکه های اجتماعی نوپدید برای اقناع افکار عمومی کفایت می کند، اما باید پذیرفت که خبرگزاری های رسمی کشور ابزار جریان غالب رسانه ای کشور، مادر رسانه ها و تولیدکننده خوراک فضای مجازی هستند و هنوز هم بر دیگر رسانه ها برتری دارند. انعکاس یک گفت و گوی خبری در خبرگزاری ها بازتاب بیشتری در فضای مجازی خواهد داشت تا اینکه در رسانه های دیگر منعکس شود. زیرا، طبق قراردادهای حرفه ای که خبرگزاری ها با سایت های خبرخوان فارسی دارند، خبری که در خبرگزاری منعکس شود، در واقع در ۵۰ سایت خبرخوان دیده خواهد شد. همچنین، ماندگاری خبرها در خبرگزاری های فعال کشور بیش از سایت ها و دیگر رسانه ها است.
در این یادداشت بیش از این مجال نیست در مورد اهمیت و جایگاه خبرگزاری ها صحبت شود و خوانندگان می توانند به منابع مختلف علمی ارتباطات رجوع کنند.
آنچه در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است، میزان حضور ۱۸ نماینده خوزستانی مجلس شورای اسلامی در سه خبرگزاری ایرنا، ایسنا و مهر در پاییز ۹۶ و رتبه بندی موضوعات مورد توجه آنهاست. ذکر این نکته ضروری است که هر چند خبرگزاری های بیشتری را می توان در این تحلیل محتوا گنجاند اما کمبود وقت و منابع مالی و انسانی مانع این کار شد.
تعداد ۱۵۸ خبر پاییز ۹۶ از نمایندگان خوزستانی مجلس شورای اسلامی در سه خبرگزاری مذکور منتشر شده است که ۳۸ درصد این خبرها مربوط به مشکلات زیست محیطی شامل انتقال آب کارون، کانون های ریزگرد، گرد و غبارها، آلایندگی نفتی و صنعتی، مشکلات تنفسی شهروندان، خشکسالی، تالاب ها، زهاب های نیشکر، حقابه کشاورزان و از بین رفتن نخلیات است.
همچنین، ۲۲ درصد اخبار در مورد مشکل بیکاری جوانان خوزستانی، استخدام های غیربومی و معضل اشتغال بوده است و جریان استخدام وزارت نفت بیش از سایر استخدام ها مورد سوال نمایندگان مردم قرار گرفته است.
مسائل مربوط به احداث فضاهای بهداشتی( بیمارستان ها) و فضاهای آموزشی، جاده ها و راه های استان با ۱۸ درصد انعکاس در رتبه سوم قرار دارند. نیمه تمام ماندن برخی پروژه ها در نقاط مختلف خوزستان و عدم تخصیص اعتبار برای بهسازی جاده ها مورد اعتراض نمایندگان مردم قرار گرفته است.
۱۱ درصد خبرهای مربوط به نمایندگان در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا و محکوم کردن ترامپ بوده است. همچنین، مشکل پیش آماده برای سپرده گذاران موسسه آرمان و حقوق عقب مانده کارگران در برخی دستگاه های اجرایی ۶ درصد اخبار را به خود اختصاص داده است. موضوع بافت فرسوده شهر اهواز به ویژه بعد از حادثه منبع آب و فرسودگی شبکه فاضلاب به میزان ۵ درصد مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
بررسی خبرها از لحاظ کمی نشان می دهد که اخبار جواد کاظم نسب الباجی نماینده اهواز، عباس پاپی زاده نماینده دزفول، همایون یوسفی نماینده اهواز، مجید ناصری نژاد نماینده شادگان، قاسم ساعدی نماینده سوسنگرد و عامر کعبی نماینده آبادان به ترتیب شش نماینده ای هستند که بیش از سایرین در خبرگزاری ها انعکاس داشته است.
تحلیل محتوای خبرها نشان می دهد که نمایندگان مردم به درستی به مسائل و مطالب بلندمدت توجه داشته اند و در عین حال مطالبات روز مردم در استان را نیز مد نظر داشته اند. هر چند بررسی پیام ها از لحاظ رویکرد کنشی و واکنشی حاکی از این است که بیشتر خبرها در واکنش به رخ دادن اتفاق ها تولید شده نمایندگان استان مهم و موثری مثل خوزستان سهمی در جریان آفرینی ملی نداشته اند. و صرفا در قبال تحولات و جریان های عمومی استان و کشور واکنش نشان داده اند.