دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار
مشروح اخبار
مزایده ظالمانه کشت و صنعت کارون را متوقف کنید
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش خوزپرس از شوشتر، در نیمه دوم سال ۹۸ بود که نماینده شوشتر و گتوند در گفت و گویی...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت