چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
آخرین اخبار
مشروح اخبار
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

رئیس جمهور، با صدور حکمی دکتر محسن رضایی میرقائد را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت