چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار
مشروح اخبار
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در اصل منع در انتصاب است نه منع در انتخاب!
۰۴ مهر ۱۳۹۷

خوزپرس: دکتر اصغر حاتمی نیا: صاحب نظران حقوقدان در خصوص وضع قانون منع بکار گیری بازنشستگان چه نظری دارند !...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت