دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین اخبار
مشروح اخبار
بحران کرونا و لزوم اتخاذ سیاستگذاری مناسب جهت حل آن
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

خوزپرس: علیرضا پیلتن، دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی باتوجه به اینکه در حال حاضرشیوع کرونا در اکثر شهرهای استان به...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت
کرونا و فقر فرهنگی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹