یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
آخرین اخبار
مشروح اخبار
آیا رای دادن وتشویق مردم به شرکت در انتخابات جرم هست؟
۲۴ آذر ۱۳۹۸

سید محمد سادات ابراهیمی در پیج رسمی خود در اینستاگرام نوشت: آیا رای دادن وتشویق مردم به شرکت درانتخابات جرم هست؟...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت