شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار
مشروح اخبار
رسالت رسانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

خوزپرس: رسانه علاوه بر اینکه خود «قدرت» است می تواند منشأ «قدرت» نیز باشد.آنچه که در یک جامعه می تواند...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت