چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین اخبار
مشروح اخبار
راه اندازی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر تحولی در سیاستگذاری آموزشی قضایی و تربیت قضات جنوب و جنوب غرب ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

خوزپرس: اصغر حاتمی نیا/ دکترا علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی راه اندازی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر تحولی...

ایجاد طرحی نو بجای کشیدن آژیر برای کم آبی در کشور
۲۶ فروردین ۱۳۹۷

 یادداشت ویژه خوزپرس: اصغر حاتمی نیا دانش آموخته دوره دکترا علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی: بجای فقط کشیدن آژیر برای کم...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت
کرونا و فقر فرهنگی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹