به گزارش خوزپرس از شوشتر، در روزهای پایانی سال ۹۵ اغلب شهرداری‌ها به دنبال کارهای روزانه شهرداری و آماده سازی شهرها برای استقبال از مهمانان نوروزی و گردشگران هستند اما تلاش‌های شهردار شوشتر در این شهر بی سابقه است.

شهرداری شوشتر علاوه بر برنامه‌های مناسب سازی شهری و آماده کردن فضای شهری برای استقبال از مهمانان نوروزی به دنبال تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و ارائه کردن خدمات مطلوب به شهروندان شوشتر است.

 

با پیگیری‌ها و تلاش‌های شهردار شوشتر  و حمایت‌های سردار خادم سیدالشهدا در روند اجرایی زیرگذر شوشتر امروز استاندار پرتلاش و مردمی خوزستان علاوه بر مشغله‌های پایان سال از روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه زیرگذر سرداران شهید خادم سیدالشهدا بازدید کردند.

استاندار خوزستان در این بازدید دستورات لازم را به سازمان برنامه ریزی استان و اداره کل امور مالیاتی جهت تأمین و تقسیط اعتبار پروژه زیرگذر در شهرستان شوشتر صادر کردند.

به گزارش خوزپرس، پروژه زیرگذر هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال اجرا است و تا کنون ۶۰ درصد از عملیات حفاری و ۱/۳ عملیات بتن ریزی و ساخت شمع‌های(۳ تا ۶ متری) قالب بندی و خم و برش آرماتورهای سایر شمع‌ها به اتمام رسیده است.

لازم به ذکر است عمده زمان پروژه به دلیل جابه‌جایی شبکه‌های متعدد تأسیسات شهری اعم از آب، برق، گاز و مخابرات تلف شده بود که این پروژه به سرعت در حال انجام است.