به گزارش خوزپرس از اهواز؛ همزمان با اعلام رسمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور و اطلاع رسانی از طریق پیامک به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و خوزستان سید محمد سادات ابراهیمی که یکی از چهره‌های شاخص و مردمی در خوزستان می باشد و از حوزه های انتخابیه شوشتر و گتوند ثبت نام کرده بود تایید صلاحیت شد .

سادات ابراهیمی سابقه حضور در دو دوره مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد قبل از ثبت نام انتخابات مجلس از جایگاه معاونت هیات عالی نظارت
سازمان اموال تملیکی کشور استعفا داد و با توجه به درخواست و استقبال پرشور مردم از این چهره شاخص برای انتخابات مجلس از شهرستان های شوشتر و گتوند ثبت نام کرد که امشب با اعلام رسمی توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تایید صلاحیت شد.

سادات ابراهیمی در دور گذشته از جمله چهره های انتخاباتی بود که رویش رای قابل توجهی داشت و در ۸ سال دوران نمایندگی خود خدمات قابل توجهی برای دوشهرستان در کارنامه خود دارد و با توجه به استقبال بی نظیری مردم شهرستان های شوشتر و گتوند از وی از شانس و اقبال قابل قبولی برخوردار است.