به گزارش خوزپرس از اهواز، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ امروز (۵ آذرماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۷۲، ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۶۶، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۴، ایستگاه نیوساید ۱۶۰، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۹، ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز ۱۵۸، ایستگاه خرمشهر ۱۶۳، ایستگاه شادگان ۱۵۹ و ایستگاه هندیجان ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در وضعیت “ناسالم” و “قرمز” بوده است.

در این مدت هوای ماهشهر، سوسنگرد و شوشتر در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” و “نارنجی” بوده است.

همچنین طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک و دزفول در شرایط “قابل قبول” بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در وضعیت “پاک” نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.