به گزارش خوزپرس از اهواز، دولت سیزدهم با اقدامی جهادی در توسعه و تجهیز شبکه فاضلاب اهواز یکی از معضلات اصلی این شهر که با هر بارانی به دریاچه‌ای تبدیل می‌شد را  رفع کرد، معضل آبگرفتگی معابر شهر اهواز در زمان بارندگی، کابوس دائمی شهروندان بود که با همت دولت مردمی حل شده است به نحوی که به رغم بارش شدید باران، دیگر شهروندان شاهد آبگرفتگی معابر و قایق سواری برای تردد نیستند.