نمایشگاه مستند جهاد عشایر عرب خوزستان در اهواز دوشنبه شب پس از پنج روز در آیینی با حضور شماری از مسئولان فرهنگی و اجتماعی استان پایان یافت.

گزارش: نرگس حیدری