به گزارش خبرگزاری خوزپرس از اهواز ؛ در طی چندماه اخیر ، افزایش میزان برداشت و سوختن ضایعات نفتی دود غلیظی را به سوی منازل بخش بزرگ غیزانیه اهواز روانه کرده و نفس کشیدن را برای مردم این منطقه بزرگ نفتی سخت کرده است.

 

در طول مسیر اهواز تا بخش غیزانیه از منطقه برومی که خارج می شوید در سمت راست و چپ جاده چشمتان به صنایع نفتی و پتروشیمی مارون و کارون می خورد ،صنایعی که دارای چندین فلز نفتی و گازی است و دود غلیظی از آن به آسمان می رود.

 

این دود غلیظ و سمی باعث شده تا تابلوی توقف ممنوع در مسیر نصب شده و به رانندگان هشدار می دهد که در این منطقه توقف نکرده تا دچار مسمومیت نشوند.

 

همین دود سمی در چند کیلومتری مسیر به روستاهای بخش بزرگ غیزانیه می رسد،به حلق مردمی می رود که سالهاست با این رنج آشنا هستند

 

در دولت های قبل همه وزرای نفت از جمله بیژن زنگنه قول جمع آوری فلرهای نفتی را داده بودند اما هنوز این وعده‌ها عملی نشده است.

 

اما با بازدید میدانی که در ماه های اخیر داشتیم با افزایش میزان برداشت نفت شعله های فلرها چندین متر بالاتر رفته و میزان دود و سم حاصل از سوختن این مواد زندگی را برای مردم به شدت سخت کرده است.

 

افزایش میزان سرطان در سال های آینده و مرگ و میر ناشی از آن می تواند هدیه این آلودگی ها به مردم غیزانیه باشد.

 

در سال گذشته حق آلایندگی نفت به استان خوزستان پرداخت شد اما هیچگونه هزینه ای جهت جمع آوری این فلرها و مبلغی جهت سلامتی مردم بخش های مختلف استان پرداخت نشده است

 

باید دید چه زمانی این قاتلان سمی از صنایع و میادین نفتی جمع آوری می شوند تا پس از دهه ها مردم مناطق نفت‌خیز هوای سالم را تنفس کنند

 

 

علی عبدی طلاوری

خبرنگار خبرگزاری خوزپرس