به گزارش خوزپرس از اهواز، منصور شوندی در جلسه با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و دیگر مدیران شرکت اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب خوزستان از شرکت های حائز اهمیت برای دفتر گزینش و ایثارگران است و با توجه به جمعیت ایثارگر این شرکت در بحث قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ضرورت دیدم خدمت همکاران در خوزستان باشم.

وی افزود: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور با سرعت در حال انجام است و تاکنون نزدیک به 5هزار پرونده  برای پرسنلی که شامل این قانون بوده اند روند کار آن ها انجام شده است.
مشاور مدیر عامل ایثارگران و مدیر کل هسته گزینش آبفا کشور بیان کرد: تبدیل وضعیت ایثارگران آبفا خوزستان برای ما در اولویت قرار دارد. چرا که این استان در ۸ سال دفاع مقدس جانانه از هویت ،اعتقادات و مرزهای این آب و خاک  صیانت و مقاومت نموده و ما هم امروز وظیفه داریم دین خود را برای خدمت به این عزیزان با جان و دل ادا نموده و در این مسیر تلاش کنیم.
شوندی تصریح کرد: دفتر گزینش خوزستان در ارسال پرونده های ایثارگری به تهران تلاش های خوبی داشته است و البته روند انجام کارها  بایستی سرعت بیشتری بگیرد.
در این جلسه ضمن طرح کلیات موضوعات ایثارگران ،بر اتخاذ راهکارهای مناسب درجهت حل مشکل ایثارگران تاکید گردیدو در این راستا وی افزود: خدمت به خانواده های محترم ایثارگری باید در شان این عزیزان باشد و همه ایثارگران شامل قانون تبدیل وضعیت بدون قید و شرط طبق قانون اجرا شوند و هیچ قصوری در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران قابل قبول نیست.
لازم به ذکر است منصور شوندی روزگذشته در بدو به ورود به خوزستان با حضور بر مزار سردار سرلشکر شهید علی هاشمی به سردار هور ادای احترام کرد