به گزارش خوزپرس از اهواز، محمدرضا کرمی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به وجود چهار هزار و ۴۰۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان افزود: به دلیل تنش آبی ایجاد شده در استان به ویژه در روستاها و شهرهای پایین دست سد کرخه، از ابتدای پارسال تصمیماتی برای حل مشکل آب روستاهای خوزستان در سطح ملی گرفته شد.

وی ادامه داد: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) با پنج برنامه اصلی از جمله پایان تنش آبی در روستاهای محروم کشور در سطح ملی ایجاد شد.

مدیرعامل سازمان آبفای خوزستان گفت: قراردادی با مبلغ ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح های محرومیت زدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای آب رسانی به تعدادی از این روستاهای استان امضا شد.

وی ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۷۰۰ روستای آب رسانی شده در خوزستان از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۹۲۰ روستا در وضعیت تنش آبی جدی و بحرانی از نظر آبی روبه رو بود ضمن اینکه آب سایر این روستاها نیز از نظر کمی و کیفی بسیار نامناسب و ناپایدار بود.

کرمی نژاد گفت: تا پایان امسال نیز ۲۰۰ روستای دیگر خوزستان از نعمت آب شرب باکیفیت و پایدار برخوردار می شوند.

مدیرعامل آبفای خوزستان افزود: برای اجرای آب رسانی به این یک هزار و ۷۰۰ روستا تاکنون بیش از یک هزار کیلومتر لوله کشی، ۵۰ حلفه چاه و ۹۰ تصفیه خانه بازسازی انجام شده است.

وی با بیان اینکه به صفر رساندن روستاهای دارای تنش آبی در خوزستان در دولت سیزدهم هدف گذاری شده است، گفت: با آبرسانی به یک هزار و ۷۰۰ روستا، ۴۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز به حجم تولید و آب رسانی استان افزوده شده است.

کرمی نژاد، افزود: آب رسانی و ارتقای وضعیت آب شرب ۲ هزار و ۵۰۰ روستای باقی مانده استان نیز بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال آینده اجرایی می شود تا پرونده آب رسانی به روستاهای خوزستان یکبار برای همیشه بسته شود.