به گزارش خوزپرس به نقل از ایرنا، بعد از حادثه تیراندازی ایذه و خوشحالی رسانه‌ها و صفحات معاند از این اتفاق، مشخص شد که دو کودک نیز در این حادثه کشته شده‌اند؛ پس از این خبر بود که باز هم این رسانه‌ها مطرح کردند که تیراندازی کار نیروهای امنیتی و خود نظام بوده است تا عملیات تروریستی اشرار مسلح در رسانه‌ها تکمیل شود.