به گزارش خوزپرس از اهواز، اجتماع مردم در اعتراض و محکومیت حرکات هنجارشکنانه اغتشاشگران و توهین آنها به مقدسات عصر شنبه ( ۲ مهر ۱۴۰۱) درمیدان شهدای اهواز برگزار شد.