عبدالنبی برحی در گفتگو با خوزپرس اظهار کرد: اخیرا اخبار و اطلاعیه ای تحت عنوان فراخوان صندوق بیمه اجتماعی در سطح شهرستان شادگان هیچ گونه ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی شادگان ندارد.

وی افزود: در این اطلاعیه منتشر شده در فضای مجازی آماده پرداخت حق بیمه مبلغ ۱۳۳ هزار تومان و بهره مندی از مزایای این طرح که در فضای مجازی درحال انتشار می باشد ، این فراخوان هیچ گونه ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و مورد تائید نمی باشد.

رئیس شعبه تامین اجتماعی شادگان یادآور شد: شهروندان و روستائیان عزیز ساکن در شهرستان شادگان بصورت غیر حضوری و با وارد شدن به سامانه es.tamin.ir و یا با مراجعه حضوری به شعبه تامین اجتماعی شادگان از انواع بیمه های تامین اجتماعی ، مزایا و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت مطلع شوند.