به گزارش خوزپرس از شوشتر؛ عصر دیروز چهارشنبه ۲۵ خردادماه مهندس شیاسی سرپرست بخشداری مرکزی شوشتر به همراه مهندس ناصر مدیر آبفا از روستای خرمن خاک بازدید بعمل کردند.
افت فشار و قطعی آب ، موجبات گلایه مندی سکنه چند خیابان از روستا را فراهم کرده بود که این موضوع مورد توجه بخشداری قرار گرفته بود

مدیر آبفا شوشتر ضمن بازدید از این روستا متعهد شد بزودی با اخذ مجوز حفاری و آسفالت شکافی و بکارگیری ۲۰۰ متر لوله ۱۱۰ مشکل روستای خرمن خاک را برای همیشه مرتفع خواهد نمود.
لازم به ذکر است روستای خرمن خاک دارای ۲۵۰۰ نفر جمعیت و ۵۲۰ خانوار و در یک کیلومتری شوشتر واقع است.