به گزارش خوزپرس، اسماعیل ارزانی بیرگانی اظهار کرد: محمدحسین خلیلی پیربلوچ ، محمدحسین احمدی شاهرودی و علی فلاحیان سه داوطلبی هستند که روز سه شنبه برای شرکت در پنجمین دوره مجلس خبرگان در استان خوزستان ثبت نام کردند.
فردا دوم دی آخرین فرصت ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری است.
وی افزود:همچنین ۱۸نفر در روز چهارم مهلت قانونی ، برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۶ نفر مرد و دو نفر زن هستند.
رئیس ستاد انتخابات اهواز گفت: تاکنون ۷۵ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز شرکت کردند که از این تعداد ۶۵نفر مردو ۱۰نفر زن می باشند.
نام نویسی از نامزدهای نمایندگی پنجمین دوره مجلس خبرگان از ۲۶ آذر و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر شروع شده است.
خوزستان شش نماینده در مجلس خبرگان رهبری و ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال به صورت همزمان برگزار می شود.