به گزارش خوزپرس دهیار روستای زیرتنگ ابزر ضمن تایید این خبر افزود : دسترسی روستا زیرتنگ ابزر به مرکز شهر بسیار سخت است به طوری که با بارش های شدید راه ارتباطی جمعیتی بالغ بر هزار نفر قطع خواهد شد

جواد طهماسبی گفت پیگیری فراوانی در خصوص آسفالت جاده این روستا داشتیم که مسئولان وعده اسفالت آن را چندین بار دادند اما متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است

وی افزود نبود جاده دسترسی مناسب در این روستا بسیاری از ساکنین را از استفاده از خدمات درمانی منع کرده است به طوری که با وجود کرایه های سرسام اور به دلیل جاده دسترسی نا مناسب اهالی این روستا رقبتی به درمانگاه رفتن و استفاده از خدمات فرهنگی و اجتماعی در مرکز شهر را ندارند

 

اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار ما بیان کردند: بسیاری از مردم این روستا به دلیل نبود امکانات از روستا به شهر های اطراف نقل مکان کرده اند و انتظار می رود متولیان امر جهت تحقق وعده های داده شده اقدام کنند

با توجه به اینکه روستاییان و عشایر سهم به سزایی در چرخه تولید و اقتصاد کشور دارند انتظار میرود هرچه سریعتر زمینه خدمات رسانی به اهالی این منطقه فراهم گردد

 

روستای زیر تنگ ابزر از روستا های اقماری بخش مرکزی شهرستان اندیکا است

شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی؛ آبژدان و چلو در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است