به گزارش خوزپرس ایذه ، عصر روز گذشته ، پنجم تیرماه تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه با برگزارى تجمعى متفاوت و مسالمت آمیز به عدم ساماندهی پسماند‌های شهری این شهرستان از سوى شهردارى اعتراض کردند.