به گزارش خوزپرس امیدیه؛مهران رفیعی در این انتخابات ایمان شریفات با پنج هزار و ۴۰۴ رأی، محمدرضا آقاجری با چهار هزار و ۵۵۴ رأی، حافظ تمیمی با چهار هزار و ۱۵۵ رأی، حمید رفیعی با سه هزار و ۶۹۲ رأی، منصور خاوری با سه هزار و ۴۹۱ رأی، خسرو مرویان با سه هزار و ۴۰۳ رأی و طالب دیلمی پور با ۲ هزار و ۸۵۷ رای  اعضای اصلی منتخب شورای اسلامی شهر امیدیه شدند.

وی افزود: همچنین حیدر زیدانی با ۲ هزار و ۷۹۲ رأی، عباس قدیری نژاد با ۲ هزار و ۶۶۳ رأی، عزیز شریفی با ۲ هزار و ۶۳۵ رای و علی کمائی با ۲ هزار و ۶۱۵ رای به عنوان اعضای علی البدل بیشترین رای را کسب کردند.

فرماندار امیدیه گفت: در شهر میانکوه نیز ایوب بهمنی با یک هزار و ۴۳۶ رای، نجفقلی لرکی با یک هزار و ۷۸ رای، فرهاد بهرامی عیسی آبادی با یک هزار و ۴۴ رأی، مسعود خانه فردا با یک هزار و ۳۲ رأی و عبدالرسول چرغانیان با یک هزار و یک رأی به عنوان اعصای اصلی انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین بابک قاسمی با ۹۳۵ رأی، محمد چنگلوائی با ۹۰۳ رأی و جواد طالبی فرد با ۸۶۸ رأی به عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند