حجت سفیدپوست در گفت و گو با خوزپرس ایذه با تاکید بر این که انتخابات یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است بیان کرد : حضورگسترده مردم درانتخابات موجب افزایش عزت عمومی کشور می گردد.

 

وی افزود : طرح های ممنوعیت تردد در شهرستان ایذه را از شب ۲۷ خرداد از ساعت ۲۲ تا پایان انتخابات و در محور های میدان آزادگان به سمت اشکفت سلمان و فرعی ها تقاطع پایانی بلوار چویل به سمت بلوار زاگرس و دادگستر ی اعمال خواهد شد همچنین جایگاه سوخت رو به روی فرمانداری در این مدت تعطیل می باشد.

 

فرمانده انتظامی ایذه با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری گفت : همه باید به نتیجه انتخابات احترام بگذارند و پروتکلها ی بهداشتی را رعایت و از‌ ازدحام خودداری نمایند.