به گزارش پایگاه خبری خوزپرس اندیکا، نیروهای پیش دبستانی اندیکا به همراه سایر مربیان شهرهای استان خوزستان نسبت به عدم جذب و استخدام چندین بار جلوی درب فرمانداری ها ، استانداری و ساختمان مجلس تجمع کرده اند اما تا کنون نتیجه ای نگرفتند.

 

مربیانی که سالها پابه پای سایر معلمین در امر تعلیم و تربیت برای فرزندان این استان تلاش و کوشش می کنند اما جز بی مهری از مسئولین مربوطه چیزی ندیده اند.

 

از عمده دغدغه های این مربیان عدم دریافت حقوق و مزایا و پرداخت بیمه با این وضعیت سخت اقتصادی است.

 

باتوجه به اینکه اکثر مربیان جوان عمر جوانی خود راصرف خدمت آموزش و پرورش فرزندان این دیار کرده اند حال با افزایش چند برابری حق بیمه توان پرداخت را نداشته وسردر گم مانده اند.

 

خواسته آموزشیاران پیش دبستانی جذب و استخدام است تا با تمام وجود بدون دغدغه مالی نسبت به تعلیم وتربیت دانش اموزان همان گونه که تاکنون همت ورزیده اند بازهم خدمت کنند و از بلا تکلیفی رهایی یابند ؛ امید است متولیان امر نسبت به این مهم اقدام کنند.