به گزارش خوزپرس با توجه به قرار داشتن شهرستان در وضعیت قرمز و همچنین بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونای استان و شهرستان مبنی بر ممنوعیت شکل‌گیری تجمعات در مراسمات فاتحه‌خوانی مداح معروف (غ ح ) اهل استان لرستان و ۳ نفر از عوامل برگزاری یک مراسم فاتحه خوانی در این شهرستان توسط نیروی انتظامی بازداشت و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

قابل ذکر است که از خانواده متوفی برای عدم برگزاری مراسم و همچنین عدم دعوت بستگان از سایر استان ها و شهرستان ها و رعایت پروتکل ها تعهد گرفته شده بود.

در حال حاضر شهرستان اندیمشک در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.