به گزارش خوزپرس ایذه ، همزمان با روز معلم ، خودروی دو معلم عشایری ایذه ای هنگام رفتن به محل کار در جاده جنگه – ممبین دچار حادثه شد و کاملا از بین رفت.

 

خوشبختانه این دو معلم موفق شدند جان خود را نجات دهند ولی خودروی آنها که تنها وسیله آنان برای حضور در مناطق صعب العبور عشایری است از بین رفت.