خوزپرس: به قلم طوبی نامداری فعال سیاسی، اجتماعی استان خوزستان

*حذف خاموش*
((کشور اگر مى‌خواهد به معناى واقعى بازسازى کند، باید بیش­ترین تکیه و بیش­ترین نگاه و توجّهش، به انسان و نیروى انسانى باشد. وقتى که صحبت از نیروى انسانى است، باید توجّه کنیم که نصف جمعیت کشور و نیمى از نیروى انسانى، بانوان کشورند. مقام معظم رهبری مدظله ))

آنگاه که دلمان به مجلسی انقلابی خوش شد، توانمندیمان را برای انتخاب انقلابیون دو چندان نمودیم و سر از پا نشناخته بی مهابا به دل سیاست و اجتماع زدیم و قافله باصطلاح انقلابی را تا بهارستان حمایت و همراهی نمودیم و بی تاب برای رسیدن به حقوقمان، غافل از اینکه قافله انقلابی
(مردسالار) اعتقادی به ۵۰ درصدیهای زمان انتخابات ندارد و چه بسا در آینده از فضای سیاسی و اجتماعی نیز حذفشان کنند . زمانی کوتاه دلخوش به فانوسمان کردند بدون اندک خواسته.
باید برای جامعه مردسالار انقلابی نمای سرزمینمان تاسف خورد چراکه گوی سبقت را از زنان در عرصه های سیاست و اجتماع میربایند و آنها را به هیچ می انگارند و این عین برگشت به عصر جاهلیت است .
ای کاش جسارت و شجاعت زنان سرزمینمان در همه عرصه ها را ارج مینهادیم و برایشان ارزشها قائل میشدیم و ای کاش منویات مقام معظم رهبری در خصوص مقام والای زن را آویزهء گوشمان میکردیم ..

طوبی نامداری فعال سیاسی، اجتماعی استان خوزستان