غلام شاهمرادیان در گفت و گویی با خوزپرس درباره خبر درج شده بر اساس «شنیده‌های» این پایگاه خبری تحلیلی اظهار داشت: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر شوشتر –دوره کنونی- هیچ پرداختی بجز پرداخت حق‌جلسه شورای اسلامی به اعضای شورای شهر انجام نشده است.

وی عنوان کرد: در دوره قبل شورای اسلامی شهر یک خودرو پژو پارس در اختیار شورای اسلامی شهر بود که به دلیل تعامل شهرداری با اداره راه و شهرسازی این خودرو به این اداره واگذار شد، در دوره جاری شورای شهر نیز یک خودروی پژو پارس که قبلا در اختیار معاون خدمات شهر سابق شهرداری بود در اختیار رئیس شورای شهر بوده است که به محض تغییر در هیئت رئیسه این خودرو به شهرداری منتقل شد که رئیس شورای شهر در استفاده از آن مختار است.

*فقط حقوق داده‌ایم، طبق فرمول استانداری خوزستان

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر شوشتر در گفت و گویی مجزا در زمینه خبر درج شده اظهار داشت: شورای اسلامی شهر یک خودروی پژوپارس دارد که در اختیار رئیس شورای شهر است و این خودرو در حال حاضر در شهرداری است و می‌توان از آن استفاده کرد.

علی‌اصغر صفرچی عنوان کرد: این خودرو در اختیار رئیس شورا بوده است در سه سال گذشته رئیس شورا از آن استفاده کرده است، ولی هیچ گونه هزینه سوخت و… برای این خودرو از سوی شورای اسلامی شهر پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: تقریبا می‌توان ادعا کرد بجز هزینه چای و قند در جلسات شورای اسلامی شهر و پرداخت حق‌جلسه اعضای شورای شهر هیچ پرداختی در دوره جاری انجام نشده است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر شوشتر افزود: شورای اسلامی شهر به اعضا نه حق اولاد، نه حق مسکن، نه حق موبایل و… پرداخت نمی‌کند و تنها پرداختی به اعضا حق‌جلسه‌ای است که بر اساس اعلام فرمول محاسبه از سوی استانداری خوزستان احسا و پرداخت می‌شود.