عباس اسکندری نیا در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در اهواز، درباره اخرین اقدامات شهرداری شوشتر برلی مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهر اظهار داشت: امکانات شهرداری شوشتر برای ضد عفونی کردن شهر شوشتر بسیج شده است و کار سم پاشی در تمام مناطق شوشتر در حال انجام است.

وی افزود: ۴ دستگاه ماشین به همراه نیروهای خدوم شهرداری شوشتر همزمان از ۴٨ ساعت گذشته کار سم پاشی و ضد عفونی را در مراکز عمومی آغاز کرده است.

شهردار شوشتر بیان کرد: تمام مراکز پرتردد ضد عفونی شده است و روند اجرایی و ضد عفونی کردن همه مناطق در دستور کار است و شهرداری شوشتر ٢۴ ساعته در حال فعالیت برای مقالبه و نابود کردن این ویروس است.