به گزارش خوزپرس از اهواز، در حکم آقای فلسفی زاده چنین آمده است: بنا به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منصوب می نمایم.
 مهراب فلسفی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه شیراز و پایه ۲ رشته شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان است.
فلسفی زاده در رزمومه کاری خود مشاور شهرسازی معاون عمرانی استانداری خوزستان، شهردار ی مسجد سلیمان، شهرداری شوشتر ، مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز، مدیر منطقه یک و مدیر منطقه ۷ در کارنامه خود دارد که پایگاه خبری خوزپرس این انتصاب شایسته و بجا را به شهردار جوان اهواز  تبریک عرض می نمایید.