به گزارش خوزپرس از مسجدسلیمان در حالیکه از تاریخ ۱۶خرداد آغاز رسمی‌ فصل نقل و انتقالات لیگ برتر آغاز شده است اما تا کنون تیم نفت مسجدسلیمان کادر فنی خود را نشناخته است که این‌ امر موجب نگرانی هواداران نفت بختیاری گردیده است.

در حالی که مدیرعامل و هیئت مدیره نفت مسجدسلیمان،با تجربه فصل قبل که با عدم برنامه ریزی صحیح،عدم انتخاب بموقع کادر فنی و شروع بکار دیرهنگام در فصل نقل و انتقالات فصلی سخت و نفسگیر را برای مسجدسلیمانی‌ ها رقم زد پا به‌ فصل جدید لیگ برتر می گذراند اما متاسفانه باز هم تراژدی فصل‌ گذشته در حال تکرار است‌.

با ورود محمود فکری به مسجدسلیمان و ارائه برنامه به هیئت مدیره و مدیرعامل نفت مسجدسلیمان،هواداران‌ این تیم که خاطرات خوشی با این مربی داشتند امیدوار بودند تا ایشان بعنوان سرمربی تیم انتخاب شود اما به گفته محمود فکری برخی‌ فشارهای خارجی مانع از ورود مجددش‌ به مسجدسلیمان خواهد شد‌.

در روزهایی که هیئت مدیره و مدیرعامل بارها وعده آخر هفته را برای مشخص شدن وضعیت نفت داده اند مشخص نیست این آخر هفته کی فرا‌ میرسد‌ و کار را به جایی رسانده اند که هواداران خواهان‌ ورود نماینده مردم در مجلس و امام جمعه شهرستان برای حل مشکلات هستند.

انتظار میرود‌ تا مسئولین تیم نفت که در بررسی برنامه های مربیان مختلف و وعده آخر هفته ید طولایی دارند با‌ یک انتخاب عاقلانه هرچه سریعتر نسبت به تعیین سرمربی اقدام نماید و جهت رضایت خاطر هواداران حضور پررنگی در نقل و انتقالات داشته باشند.