عباس اسکندری نیا در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر  اظهار داشت: کارمندان و کارگران شهرداری شوشتر از یکم آذر ماه تا کنون به ظور متوسط هر ۱۶ روز یکبار پرداختی حقوق یا مزایا داشته اند و این مهم در دوران شهرداری شوشتر بی سابقه است.

وی افزود: تا کنون شش حقوق و عیدی پایان سال پرسنل شهرداری شوشتر پرداخت شده است و امسال برای نخستین بار است که شب عید کارمندان شهرداری حقوق و عیدی دریافت کرده اند عیدی نیز ۱۲ روز پیش از موعد پرداخت شده است.

اسکندری نیا با اشاره به اینکه در ماه های سرپرستی اهتمام ویژه ای به پرداخت حقوق داشته ام، تاکید کرد: در دوران سرپرستی شهرداری شوشتر تلاش کرده ام که هم در سطح شهر فعالیت عمرانی چشم گیر باشد و هم پرسنل شهرداری شوشتر مقدار قابل ملاحظه ای از معوقات خود را دریافت کنند.

سرپرست شهرداری شوشتر خاطر نشان کرد: روزی که شهرداری را با سمت سرپرستی تحویل گرفتم کارمندان شهرداری شوشتر حقوق فروردین ماه را گرفته بودند، امروز حقوق ها تنها سه ماه معوق هستند و عیدی پایان سال نیز به حساب واریز شده است.

وی تاکید کرد: تلاش من رضایت مردم، پرسنل خدوم شهرداری و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم است و به این دلیل در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نستیم.