به گزارش خوزپرس به نقل از ایرنا حسین پنبه دانه پور روز دوشنبه در نشست شورای اشتغال این شهرستان افزود: با پرداخت این مبلغ تسهیلات برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.
وی گفت: این تسهیلات در قالب حدود ۴۹ طرح پرداخت شده که از این تعداد ۴۴طرح روستایی و پنج طرح فراگیر بوده است.
رییس شورای اشتغال شهرستان شوشتر ادامه داد: هرچند شوشتر از نظر جذب تسهیلات در ردیف اول شهرستان های خوزستان قرار دارد اما انتظار می رود مسئولان دستگاه های اجرایی در برای معرفی طرح های بیشتر، جدیت بیشتری داشته باشند.
وی گفت: ۴۰ طرح دیگر نیز مصوب شده که در صورت جذب تسهیلات مورد نیاز که حدود ۳۰۰میلیارد ریال است برای حدود ۷۰۰نفر شغل ایجاد می شود.
شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در ۸۹ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.