به گزارش خوزپرس از اهواز، محمدرضا ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: آقای کتانباف سه بار استعفای خود را به شورای شهر تقدیم کرده است و اکنون نیز اعلام کرده‌اند که دیگر مایل به ادامه کار در شهرداری اهواز نیستند و اصرار دارند جایگزین وی را انتخاب کنیم.
وی افزود: آقای کتانباف اعلام کردند که تا پایان آذرماه در شهرداری اهواز حضور دارند اما به علت اینکه تاکنون گزینه نهایی را انتخاب نکرده‌ایم، هنوز مشغول به کار هستند.
ایزدی ادامه داد: اعضای شورا در حال رایزنی برای انتخاب شهردار جدید اهواز هستند و با چند گزینه نشست‌هایی داشته‌ایم اما هنوز به گزینه نهایی نرسیده‌ایم.
عضو شورای شهر اهواز گفت: سرپرست شهرداری اهواز تا قبل از پایان سال جاری انتخاب خواهد شد.

ا