علی محمد چهارمحالی در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار کرد: قلعه تاریخی حسین خان افشار یکی از قلعه های دوره قاجاریه در محدوده جغرافیایی شهرستان شوشتر و روستای درخزینه می باشد و مرمت این میراث تاریخی آغاز شده است.
وی افزود: این قلعه از مصالح مختلفی نظیر سنگ ، آجر، خشت و چوب ساخته شده و بیشتر فضای این قلعه تاریخی با تزئینات مختلف معماری اراسته گردیده است .
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شوشتر بیان کرد: در حال حاضر دیوار شمالی این اثر در دست باز سازی است و در بخش قسمت زیرین دیوار بوسیله سنگ محلی شوشتر کار شده و مابقی دیوار  آن بوسیله خشت تکمیل می شود.
وی در پایان با اشاره به مالکیت این میراث تاریخی خاطر نشان کرد: مالکیت این قلعه در حال حاضر در اختیار برادران افشار است.