غلامعلی شاهمرادیان در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار داشت: تلاش ما رضایت پرسنل شهرداری با اولویت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شوشتر است و امروز اعتصاب پرسنل شهرداری شوشتر شکسته شد.
وی افرود: پرنسل شهرداری شوشتر در واحد های خود مشغول شده اند و ما قول دادیم که درآمد های شهرداری با اولویت پرداخت حقوق این پرسنل زحمت کش باشد.
نائب رئیس شورای شهر شوشتر گفت: با اعتصاب مشکل حل نمی شود و مطمئن باشید ما از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و باید آرامش شهری را فراهم کنیم تا بتوانیم شرایط درآمدی را ایجاد کنیم.
شاهمرادیان با اشاره به تاسیس دو سازمان جدید در شهرداری شوشتر خاطر نشان کرد: دو سازمان جدیدالتاسیس شهرداری شوشتر را با تلاش و پیگیری مجوز گرفته ایم و این سازمان های تازه تاسیس موظف شده اند با حذف پیمانکار با نیروها عقد قرارداد ببندند.