به گزارش خوزپرس از اهواز، عبدالنبی شیربیگی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده این افراد مربوط به دو سال گذشته است که این دو نفر روز یکشنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت شدند.
وی گفت: پرونده این دو نفر در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و فعلا به صورت موقت قرار بازداشت شده اند.
شهردارشوشتر ادامه داد:یکی از این افراد، کارپرداز و دیگری مسئول کارخانه آسفالت شوشتر بوده است.