به گزارش خبرنگار خوزپرس شامگاه امروز فریدون حسنوند در آیین گرامی داشت روز دهیار در سالن کوثر فرمانداری اندیمشک وحدت را عامل پیشرفت و رضایت‌مندی دانست و عنوان کرد: وحدت دستگاه‌های اجرایی فصلی نو برای خدمت به مردم و عمران اندیمشک تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه حرکت با شتاب مستمر همراه با برنامه‌ریزی موتور توسعه خواهد بود افزود: باید با اطلاع وشناخت از ظرفیت هر منطقه و محله راه را برای پیشرفت شهرستان، استان و کشور هموار کرده و با توجه به ظرفیت‌ها توسعه پایدار و آبادانی را به ارمغان آورد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بدانیم هر منطقه با توجه به ظرفیت‌های خود امکان توسعه و حرکت در مسیر آبادانی را دارد و برای توسعه هر شهر و منطقه باید با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود شهری نگاهی متفاوت، همراه با برنامه‌ریزی، کار کارشناسی و مجاهدت داشت.
وی گفت: امروز باید توسعه اندیمشک را با ایده، تفکر و برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت‌های روستایی شهرستان مبتنی بر ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال فعال، توسعه پایدار و عمران شهرستان برنامه‌ریزی کرد.
رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: در زمینه عمران مناطق روستایی با مدنظر قرار دادن ظرفیت‌های فرهنگی و استعدادهای مناطق با یک صدای واحد و همراه با برنامه‌ریزی زمینه توسعه پایدار را برای مناطق شهری و روستایی فراهم شود.