به گزارش خوزپرس از اهواز، مهندس میرزاپور مدیر عامل شرکت کشت و صنعت کارون در جلسه با معاونین و مدیران و روسای ادارات و دوایر  پیرامون مشکل خشکسالی و کسر ۵۰ درصدی سهمیه آب این شرکت به نسبت سال گذشته به طرح مباحثی پرداخت.


میرزاپور با بیان اینکه: در ۲۰ سال گذشته در دو مقطع شرکت با مشکل آبیاری مواجه شده اذعان داشت: در هر دو مورد تصمیم مدیریت وقت شرکت به کاهش سطح داشت منجر شده و متاسفانه در هردو مقطع شرکت چند سال دچار افت شدید تولید گردید.
مدیر عامل شرکت کشت وصنعت کارون خاطر نشان کرد: با همه این اوصاف و با آگاهی از کسر ۵۰ درصدی میزان سهمیه آب مزارع، تحت هیچ شرایطی سطح داشت را کسر نخواهیم کرد.وی افزودند: تدابیر لازم جهت مدیریت و عبور از این دوره که از اردیبهشت تا پایان شهریورماه را در برمیگیرد در نظر گرفته شده و این جلسه جهت هم اندیشی، بیان مشکلات و دریافت دیدگاههای کارشناسان حوزه های مختلف کشاورزی ، تحقیقات و تجهیزات مکانیکی میباشد.
میرزاپور در ادامه افزودند: با صرفه جویی در مصرف آب باید کارشناسان ذی ربط این حوزه آورده سهم مدیریت خودرا در عملیات داشت و کشت سال جاری را ایفا کنند.

معاونت اجرائی مدیر عامل درباره مدیریت آب گفت : اگر آب را مدیریت نکنیم تیرخلاص را بر کالبد شرکت خواهیم زد/ تنها راه برون رفت از شرایط موجود حفظ سطح داشت با صرفه جویی در مصرف آب خواهد بود.

در ادامه این جلسه مهندس روز علی بهرامی معاونت اجرائی مدیر عامل در ادامه به بیان دیدگاه های و تصمیمات اتخاذ شده پرداختند. ایشان با بیان اینکه که تا بحال آب مورد نیاز وجود داشته افزودند: عقب نشینی و کاهش سطح داشت، شرکت را در موضع ضعف قرار خواهد داد.


وی تصریح کرد: امکان افزودن نیرو وجود ندارد و در تابستان بر اساس هیچ چارت سازمانی عمل نخواهیم کرد و در صورت لزوم مرز بندی واحد های چهارگانه کشاورزی را خواهیم شکست و واحد ها باید در اجرا هم پوشانی داشته باشند.
معاون اجرائی شرکت کشت و صنعت کارون در ادامه بیان داشتند: ما اعتقاد داریم ۲۰ الی ۲۵ درصد باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم و حداقل ۱۵ درصد با برگشت آب توسط ایستگاه های پمپاژ باز مصرف داشته باشیم.
وی افزودند: امسال بحث بود و نبود شرکت است، اگر امسال را نتوانیم پشت سر بگذاریم شرکت به وضعیت غیر قابل برگشتی دچار خواهد شد، ایشان تاکید کردند: ابتداء کادر آبیاری تکمیل می شود و هر واحد باید یک ناظر از تحقیقات کشاورزی همراه داشته باشد، وی افزود: کار همه ما آبیاری و کود دهی است و باید در صورت نیاز از پتانسیل نیروهای سایر واحد ها در این زمینه استفاده شود و نیرو های ستادی در حداقل و نیروهای اجرایی حداکثری خواهند بود.
بهرامی در پایان خاطر نشان کرد با تلاش مضاعف، مدیریت و حفظ خونسردی به امیدخداوند متعال این دوره را پشت سر خواهیم گذاشت.
مهندس کهیش معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون در ادامه خطاب به کارشناسان حاضر در جلسه بیان داشتند: عملکرد ۸۵/۴ تن در هکتار حاصل سال زراعی بود که نود درصد آن را پشت سر گذاشتیم و با کاهش ضایعات رسیدن به عملکرد ۸۷ تن در هکتار هم دور از دسترس نبوده است.

وی در ادامه افزودند: نقش مدیریتی ما باید در شرایط سخت مورد ارزیابی قرار گیرد و باید تلاش شود که سطح داشت حفظ شود.
در ادامه جلسه: مدیران و روسای ادارات و دوایر واحد های چهارگانه کشاورزی، تحقیقات و تجهیزات مکانیکی به بیان دیدگاههای خود پرداختند،که کمبود ها و رفع موانع پیشرو را در اهم مطالب خود بیان کردند.
در این جلسه تاکید شد که با توجه به در پیش بودن شرایط بارندگی در هفته جاری باید از این فرصت استفاده شود و عملیات ماخار و آماده سازی مزارع انجام گیرد که استفاده از این موقعیت موجب صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد.