به گزارش خوزپرس از اهواز،  لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست خوزستان به همراه مهندس میرزاپور از اقدامات زیست محیطی کشت و صنعت کارون شوشتر بازدید کردند.