برگزاری همایش بزرگ تغذیه طیبعی راهی به سوی سلامتیست.

دبیر انجمن تغذیه طیبعی اهواز در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس با اشاره به اینکه برگزاری این همایش در راستای تعالی و ارتقا سطح دانش عمومی و ترویج فرهنگ تغذیه سالم و طیبعی است، اظهار کرد: این سبک تغذیه دارای فواید فردی و اجتماعی و اقتصادی برای خانواده و شهر، خوزستان و کشور می باشد.

حسن حمزه نیا افزود: در این روش فرد دچار بیماری نمی شود و اگر هم بیماری داشته باشد بهبود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه این سبک تغذیه در اقتصاد خانواده کمک زیادی می کند ادامه داد: وقتی خانواده و به خصوص نان آور خانواده دچار بیماری نشوند هزینه های درمان به خانواده، استان و کشور تحمیل نمی شود.

دبیر انجمن تغذیه طیبعی اهواز بیان کرد: یکی دیگر از فواید این نوع تغذیه نیز کمک به محیط زیست است بدین صورت که آلاینده های کمتری از این طریق وارد محیط زیست می شود  به عنوان نمونه در هنگام شستشوی ظروف به دلیل عدم استفاده از شوینده ها آلودگی کمتر وارد فاضلاب می شود.

حمزه نیا گفت: این همایش روز جمعه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در اهواز برگزار می شود.