شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین اخبار
مشروح اخبار
یکتا عسکری نقال و شاهنامه خوان نه ساله کشوری از شوشتر مهمان همایش بین المللی ادبیات کهن در دانشگاه فردوسی مشهد بود
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خوزپرس از شوشتر، اجرای این کودک شاهنامه خوان آنقدر مورد توجه قرار  گرفته شد که دکتر جلال خالقی...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت