شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار
مشروح اخبار
کوی مهدیس اهواز خسته از بی مهری ها/ از گاز و آسفالت خبری نیست
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

خوزپرس _ کوثر کریمی. وقتی وارد کوی مهدیس اهواز می شوی گویی یک بیابان است با چهار استخوان به نام...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت