دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
آخرین اخبار
مشروح اخبار
درخشش مخترعان صنعت آبفا خوزستان در جشنواره بیکسپوی کره جنوبی
۱۷ دی ۱۳۹۷

دکتر صادق حقیقی پور مدیر عامل آبفا خوزستان با حضور دیگر چهره های نخبه خوزستان در صنعت آبفا خوزستان توانست...

شبکه های اجتماعی

پیشنهاد سردبیر
یادداشت