رئیس اداره ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار خوزپرس عنوان کرد: ریاست ورزش و جوانان در دیدار میدانی که از وضعیت چمن گتوند داشتند،مرمت و بازسازی درحال انجام است.

وی افزود: باشگاه های مجوز دار میتوانند از چمن تختی استفاده کنند.

عسکرنیا تصریح کرد: در آینده ای نزدیک مسابقات نوجوانان،جوانان در آینده از نزدیک برگزار می شود.

وی در خصوص استخر در شهرستان گتوند و آماده سازی  و بازگشایی آن اظهار کرد: به دلیل وضعیت کرونا که در دو سال استخر شهرستان تعطیل بود آماده سازی انجام شده و در روزهای آینده در اختیار عموم قراد خواهد گرفت.

رئیس اداره ورزش وجوانان گتوند در پایان از دیدار و گفتگو با سرمربی تیم ملی کشتی جوانان و تبادل نظر در ارتباط با شرایط و ظرفیت شهرستان ایذه در حوزه ورزش کشتی خبر داد.