مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: یکی از چالش های ما تخصیص اعتبارات عمرانی و تجهیزاتی است که در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم؛ بنابراین بیشترین رویکرد ما توسعه آموزشگاه های خصوصی و خرید خدمات آموزشی برابر ظرفیت های موجود است.

به گزارش خوزپرس، عبدالنبی سواعدی شامگاه گذشته در نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه هفتهه دولت استان خوزستان اظهارکرد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال احیای مشاغل بومی با استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای هستیم.
وی افزود: بخش خصوصی در خوزستان سه برابر بخش دولتی اشتغالزایی داشته و ما نیز بیشتر تلاش داریم که کارها را به بخش خصوصی محول کنیم؛ در نمایشگاه کارآفرینی، سفره ایرانی منطقه آزاد اروند و این نمایشگاه بخش خصوصی زیرمجموعه حضور پیدا کردند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: با توجه به نامگذاری امسال و تأکید مقام معظم رهبری بر اشتغالزایی، کیفی بخشی آموزش مهارتی را در اولویت کار خود قرار دادیم. بخشی از این هدف را از طریق رتبه بندی مؤسسات کارآموزی بخش آزاد و اعتبارسنجی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای محقق می کنیم.

سواعدی تصریح کرد: این اعتبارسنجی ها باعث ارتقای کیفیت کار و زیرساخت ها می شود؛ بنابراین انجام آن را در سال جاری جزو تکالیف اقتصاد مقاومتی لحاظ کردیم.

وی با بیان اینکه در بخش توسعه فعالیت های آموزشی به ویژه در شهرستان های کوچک، امکان ایجاد آموزشگاه های بزرگ را نداریم، گفت: استفاده از بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را در نظر داریم تا از این ظرفیت ها برای توسعه مهارت آموزی استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان خبر داد: در سال جاری دو طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و کارآموزی در محیط کار واقعی ابلاغ شد که در طرح اول همکار و در طرح دوم متولی هستیم.

سواعدی ادامه داد: طرح کارآموزی و توانمندسازی افراد حاشیه نشین استان را نیز در دستورکار داریم که در این طرح سعی شده علاوه بر ظرفیت های بخش دولتی از بخش خصوصی نیز استفاده و حتی در صورت امکان آموزشگاه ها و مؤسسات آزاد در مناطق حاشیه شعبه ایجاد کنند.

وی تشریح کرد: در قالب خرید خدمات آموزشی، خدمات این آموزشگاه های خصوصی را خریداری می کنیم تا برای مردم این مناطق حاشیه باعث کارآفرینی و ایجاد ظرفیت های جدید شود؛ البته در عین حال نظارت بر آموزش ها را بهتر انجام می دهیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان عنوان کرد: یکی از چالش های ما تخصیص اعتبارات عمرانی و تجهیزاتی است که در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم؛ بنابراین بیشترین رویکرد ما توسعه آموزشگاه های خصوصی و خرید خدمات آموزشی برابر ظرفیت های موجود است.

سواعدی بیان کرد: به صورت ویژه بحث آموزش معطوف به اشتغال، آموزش های حوزه نفت و پتروشیمی (در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر نفت این بحث را مطرح و مورد تأکید وی قرار گرفت) را دنبال و راهکارهای عملی برای اجرایی شدن آن تدوین می کنیم.

وی یادآور شد: موضوع سفارشی کردن آموزش های مهارتی و هدفمند کردن آنها در راستای بازار کار از جمله برنامه های این اداره کل است؛ بنابراین سالانه بیش از ۲۵ درصد به برنامه های آموزشی خود با همین امکانات موجود اضافه کردیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با اشاره به اینکه تفاهمنامه های خوبی منعقد و تعامل مطلوبی هم با شرکت های مختلف داریم، گفت: بخش عمده ای از توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به صورت مشارکتی انجام می دهیم. همچنین بحث توانمندسازی مناطق حاشیه، روستایی و محروم نیز در دستور کار بوده و امسال با افزایش تعهد این کار را باز هم انجام می دهیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان خبر داد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال احیای مشاغل بومی هستیم؛ همان مشاغلی که موردنیاز افراد آسیب دیده اجتماعی است. آموزش این مهارت ها را طی تفاهمنامه منعقد شده با سازمان زندان ها به افراد هدف ارائه می دهیم تا بعد از برگشت به اجتماع جذب بازار کار شوند و شغلی داشته باشند.